Domeneframside-test

@Skaflestad.no

[Hovedside] [Nyheiter] [@skaflestad.no] [Slekttre] [Bilete/historie]

Etter å ha kjøpt rettane til domenenamnet Skaflestad.no, kan eg no tilby alle som ynskjer det ny e-postadresse med forma:
"brukarnamn@skaflestad.no"

For 150 kr pr. år.......

kan du få e-postadresse med same form som ovanfor, (med den forskjellen at du sjølv vel kva namn som skal stå framfor krøllalfaen). I tillegg får du tilgang til ei eiga administrasjonsside over internett, der du m.a. kan endre passord, legge inn mail-lister, o.s.v. Du får og tilgang til ein web-postkasse der du kan lese, skrive og sende post, og legge inn adressebok m.m. Denne postboksen kan du nå uansett kvar du er i verda, berre du har tilgang til internett og loggar deg på med ditt brukarnamn og passord.

For same prisen kan du og få serverplass for eiga heimeside, med URL:
"http://www.skaflestad.no/~brukarnamn"
Ta kontakt om du er har spørsmål! (Ta gjerne kontakt uansett, forresten).


for bestillingsskjema for e-post/heimeside

Ny e-mailadresse?

Har du etternamn Skaflestad? Eller kunne du tenkt deg å ha etternamnet Skaflestad?
No kan alle som ynskjer det få e-mailadresser på forma:
brukarnamn@skaflestad.no


for meir informasjon.


Skaflestad Slektstemne 2001

Sommaren 2001 samlast meir enn 200 etterkommarar etter Oliver og Helle Sofie Skaflestad seg til slektstemne på Skaflestad og Instedalen skule. Meir enn 200 I samband med slektstemne vart det gjort ei registrering av alle etterkommarane etter Oliver og Helle Sofie. Tilsaman er 416 personar registrerte. Heile databasen er lagt ut på Internett.


for Skaflestad-slekttavle

Bilete og slektshistorie

I samband med slektstemnet vart det og samla inn ei rekkje biletes som er systematisert og lagt ut på nettet av Nils Petter Fredheim. Slektskriftet som Rune Bruflot skreiv til stemna, er og lagt ut på nettet.


for bilete og slektshistorie.

Skaflestad-linkar:

Legg inn tips om aktuelle e-postadressar og heimesider som bør vere med i denne oversikten.
Namn:

E-mail:

Heimeside:


E-post adressar:

Reidun Skaflestad
Kjell Skaflestad
Astrid Skaflestad
Odd Arild Skaflestad
Elin Skaflestad
Geir Skaflestad
Britt Marie Skaflestad
Howard OliverHeimesider:

Kjell Skaflestad
Odd Arild Skaflestad

(c) 2001 Kjell Skaflestad, Espeland, 6817 Naustdal