@Skaflestad.no

[Hovedside/Home]

Nyhende - Meldingar - Helsingar

Her kan alle som vitjar heimesida, legge att ei helsing eller ei melding. Vi håpar dene tenesten kan funger som ei nyheitskjelde for heile slekta. Skriv inn namnet ditt og eventuelt e-postadresse og heimeside-adresse, skriv så meldinga/helsinga di og trykk "send"-knappen. Nyheitssida vert oppdatert omgåande. Om du av ein eller annan grunn ikkje skulle få fram meldinga du nett skreiv, klikk "OPPDATER"


Namn/Name:

News - Messages - Greatings

Anyone who visits Skaflestad.no homesite, is invited to leave a message to other visitors. We hope this service will serve as a news-base for all Skaflestad-realtives and friends. Please write your name and e-mailadress in the form below. Then write your message, and finally click the "send"-button. This page will be immediately updated with the newest contribution on top. If your message don't show immediately, try to push the "refresh"-button in your browser.


E-mail-adresse:
Min melding/My message: